Καλάθι
Καλάθι
(0)
Καλάθι αγορών
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι σας.
Δωρεάν αντικαταβολή για τα εγγραμμένα μέλη.
Τελικό Ποσό0 €

Όροι Χρήσης

 • ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ “e-eLastika.gr”

  1.Εισαγωγή

  Το e-elastika.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών, μέσω του διαδικτύου, που ανήκει στην ατονική επιχείρηση με την επωνυμία “e-elastika.gr ” και εμπορικό σήμα “e-elastika.gr ”, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Λ. Καυταντζόγλου αρ. 28, με Α.Φ.Μ. 038896641, αρ.ΓΕΜΗ 39869906000 και αριθμό τηλεφώνου 2310 819920 (στο εξής η «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ»). Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ αποτελεί τον εξ αποστάσεως πωλητή έναντι του καταναλωτή κατά την έννοια της ισχύουσας νομοθεσίας.

  2.Πεδίο Εφαρμογής

  Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα “e-elastika.gr ” το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.e-elastika.gr και ανήκει στην ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ κατά τα ανωτέρω. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει να απόσχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό.

  3. Τροποποίηση όρων και προϋποθέσεων χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος

  Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματός της και των πραγματοποιούμενων μέσω αυτού συναλλαγών, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες, για οποιαδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορούν να καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

  4.Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

  Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος και γενικώς οι συναλλακτικές σχέσεις μεταξύ της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ και των χρηστών/πελατών της διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, ενώ αρμόδια για την επίλυση τυχόν διαφορών ορίζονται τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

  5.Παρεχόμενες πληροφορίες και Προϊόντα

  Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της, τόσο όσον αφορά την ταυτότητα της επιχείρησης όσο και των πραγματοποιούμενων, μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος συναλλαγών. Λαμβανομένης υπόψιν της φύσης των συναλλαγών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος (ελάχιστος αναγκαίος χρόνος ενημέρωσης συστήματος, τυχόν διακοπή λειτουργίας ιστοσελίδας, αυξημένη ζήτηση που να επηρεάζει τη διαθεσιμότητα κλπ), η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση ενημέρωση του συστήματος σε περίπτωση οιασδήποτε αλλαγής, μεταβολής των παρεχομένων πληροφοριών και για την αποφυγή περιπτώσεων λαθών (εκ παραδρομής) στην καταχώρηση, καθώς και για την ενημέρωση κάθε χρήστη.

  6. Περιορισμός ευθύνης

  Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ στο πλαίσιο των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα ευθύνεται έν̱αντι των πελατών/χρηστών για αξιώσεις αποζημίωσης που έχουν προκληθεί από τη χρήση ή μη των αναφερόμενων πληροφοριών, μόνον σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται από τη νομοθεσία σχετική υποχρέωση για κάλυψη αστικής ευθύνης. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λ.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου «όπως ακριβώς έχουν». Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα e-elastika.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή και ποινικής φύσης ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

  7.Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

  Αυτή η ιστοσελίδα είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ίδια η ιστοσελίδα, καθώς και όλα τα σχετικά προϊόντα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας- συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικώς, των διακριτικών τίτλων και γνωρισμάτων, εμπορικών σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κλπ αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ και των συνεργαζόμενων με αυτήν επιχειρήσεων και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παραγωγής εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα “e-elastika.gr ” ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της, είναι αποκλειστικά σήματα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ή τρίτων μερών, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων και κοινοτικούς και διεθνείς νόμους. Η εμφάνισή τους στο διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδεια ή δικαιώματος χρήσης2τους.

  8.Ευθύνη χρήστη

  Οι χρήστες της ιστοσελίδας www/e-elastika.gr αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ για:

  1.αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου.

  2.αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κλπ.

  3.αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις σε ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),

  4.αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,

  5.αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,

  6.ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων,

  7.παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο,

  8.συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες

  9.Σύνδεσμοι σε αυτό το δικτυακό τόπο

  Οι σύνδεσμοι σε αυτό το χώρο, πιθανόν να σας μεταφέρουν σε εξωτερικές – συσχετιζόμενες ιστοσελίδες. Οι συσχετιζόμενες ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ και η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε συσχετιζόμενης ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του δικτύου ή για την οποιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ σας παρέχει αυτούς τους συνδέσμους μόνο ως διευκόλυνση και η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν υποδηλώνει την έγκριση από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ της ιστοσελίδας.

  10. Προσωπικά δεδομένα

  Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα των χρηστών (ενδεικτικά: όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, αριθ. τηλεφώνου, διεύθυνση ΙΡ, κλπ) σύμφωνα με το νόμο, διασφαλίζοντας το απόρρητο και την ασφάλειά τους. Τα εν λόγω στοιχεία συλλέγονται κατά τη διάρκεια της επίσκεψης των χρηστών στην ιστοσελίδα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ www.e-elastika.gr ή κατά την εγγραφή του χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ή κατά τη σύνδεση με λογαριασμό χρηστή του ηλεκτρονικού καταστήματος ή κατά τη διαδικασία παραγγελίας και αγοράς προϊόντων από το ηλεκτρονικό κατάστημα και μπορεί να τύχουν επεξεργασίας από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, η οποία είναι και ο υπεύθυνος επεξεργασίας κατά την έννοια τού νόμου.

  Τα στοιχεία των χρηστών και τα λοιπά προσωπικά δεδομένα τους τυγχάνουν επεξεργασίας αυστηρά εντός του πλαισίου της ισχύουσας νομοθεσίας, με απόλυτο σεβασμό στην προσωπικότητα και την ιδιωτικότητα των χρηστών και εφόσον οι ίδιοι έχουν συναινέσει στη συλλογή και επεξεργασία τους. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και τις πληροφορίες που της εμπιστεύονται. Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, τα οποία οι ίδιοι θέτουν στη διάθεσή της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ με την εγγραφή τους ως μέλη του ηλεκτρονικού της καταστήματος, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών του κάθε χρήστη. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια, με χρήση των πλέον σύγχρονων μεθόδων. Τ̱α στοιχεία και δεδομένα των χρηστών αποθηκεύονται σε απολύτως προστατευμένα αρχεία (που πληρούν τις σύγχρονες τεχνικές μεθόδους ασφαλείας). Ο χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους στα πλαίσια των συναλλαγών τους όπως και με το παρόν, θα ενημερώνονται από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ και συναινούν και αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των στοιχείων αυτών των προσωπικών δεδομένων, για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών συναλλαγής, καθώς επίσης και τη διαβίβαση των στοιχείων αυτών σε αποδέκτες οι οποίοι θα προσδιορίζονται συγκεκριμένα και είναι οι υπάλληλοι και προστιθέντες της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ στο πλαίσιο της διεκπεραίωσης της καταρτιζομένης σύμβασης. Επίσης και με το παρόν γνωστοποιείται στους χρήστες η ύπαρξη του δικαιώματός τους πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα τους και του δικαιώματός της εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων τους, κατά το άρθρο 12 και 13 του Ν. 2472/1997. Συγκεκριμένα οι χρήστες έχουν το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να άρουν τη συναίνεσή τους και να εναντιωθούν στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους. Η εναντίωση μπορεί να γίνει με τους παρακάτω τρόπους και πάντα υπόψιν κου Καψάλη Κωνσταντίνου.

  -είτε με συστημένη επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση Λ.Καυταντζόγλου αρ.28, Θεσσαλονίκη

  -είτε με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@e-elastika.gr

  Βεβαιώνεται ότι, μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι, συνεργάτες και λοιποί προστιθέντες της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο για τη συναλλαγή με τους χρήστες, π.χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών.

  Κατά τα λοιπά η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεσμεύεται να μην αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους ή αυτό επιβάλλεται από το νόμο, δικαστική απόφαση ή απόφαση δημόσιας αρχής. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό και τις συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης και εφόσον ο χρήστης δεν έχει αντιταχθεί στην χρήση τους. Το σύνολο των εγγράφων και ηλεκτρονικών στοιχείων που θα ανταλλαχθούν μεταξύ των μερών στα πλαίσια της κάθε συναλλαγής θα τηρούνται και διαβιβάζονται εμπιστευτικά από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ και με τρόπο απολύτως ασφαλή, σύμφωνα με τις σύγχρονες μεθόδους ασφαλείας. Ο κάθε χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να έχει πρόσβαση στα στοιχεία των συναλλαγών, εφόσον το επιθυμεί. Επιπλέον, ειδικά για τις πληρωμές μέσω πιστωτικών καρτών και λοιπών συστημάτων πληρωμών μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων και συναφών φορέων, επισημαίνεται ότι η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν συλλέγει, ούτε επεξεργάζεται ούτε αποθηκεύει τ̱α δεδομένα και τις πληροφορίες πληρωμής, όπως στοιχεία και αριθμούς πιστωτικών καρτών και λοιπών μέσων πληρωμής, αλλά η συναλλαγή γίνεται απευθείας ανάμεσα στους χρήστες και το φορέα πληρωμών κλπ, ο οποίος και συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει τα δεδομένα αυτά ή λοιπά τραπεζικά ή άλλα στοιχεία.

  Τέλος, εφόσον μέσω της ιστοσελίδας της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ παρέχεται πρόσβαση σε ιστοσελίδες άλλων εταιριών, για τις οποίες συναλλαγές κάνουν οι χρήστες αποκλειστικά με τις άλλες εταιρίες, η οποία περαιτέρω συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων τους από τις άλλες ιστοσελίδες γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των τρίτων ιστοσελίδων και η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ουδεμία ευθύνη φέρει γι’ αυτές. Ως εκ τούτου η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ συνιστά στους χρήστες να ελέγχουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων τους από τις τρίτες ιστοσελίδες.

  11.Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων και συναλλαγών Υποχρεώσεις Χρηστών

  Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφάλειας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών και των συναλλαγών των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ είναι απόρρητες και διασφαλίζονται πλήρως, όπως και στις συναλλαγές σε φυσικό εμπορικό κατάστημα. Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και των δεδομένων των συναλλαγών τους που πραγματοποιοߍύνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ επιτυγχάνεται με τη χρήση κωδικών ασφαλείας. Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση του χρήστη – πελάτη είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (Username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (Password), οι οποίοι κάθε φορά που ο χρήστης τους καταχωρεί, του παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά του στοιχεία. Δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να μεταβάλει τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (Password) του, όσο συχνά επιθυμεί. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ συνιστά στους χρήστες, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζουν το password τους ανά τακτά διαστήματα και να αποφεύγουν τη χρήση των ίδιων κωδικών. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία του χρήστη είναι ο ίδιος ή εξουσιοδοτημένα από αυτόν πρόσωπα, μέσω των ανωτέρω κωδικών και επομένως ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διατήρηση της μυστικότητας των κωδικών από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας ή διαρροής των κωδικών, ο χρήστης θα πρέπει να προβεί στην άμεση ειδοποίηση της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, αλλιώς η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν ευθύνεται για τη χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

  12.Χρήση cookies

  Το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ χρησιμοποιεί cookies για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης, για την παροχή εξατομικευμένων πληροφοριών και για την προσαρμογή διαφημιστικού και άλλου περιεχομένου στις ιδιαίτερες ανάγκες, επιθυμίες και ενδιαφέροντα των χρηστών. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο κάθε χρήστη/επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του, ούτε και οδηγούν στην ταυτοποίηση του υπολογιστή του με οποιοδήποτε πρόσωπο. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη/επισκέπτη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ‘η/και σελίδων του διαδικτυακού τόπου για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα cookies μπορεί, ενδεικτικά, να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι χρήστες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα ή να δίνουν τη δυνατότητα στην ιστοσελίδα να απομνημονεύει προηγούμενες επιλογές του χρήστη, ώστε να του παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες ή ακόμα και να χρησιμοποιηθούν για προσωποποιημένη διαφήμιση. Επίσης, τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία στατιστικών και ερευνών που επιτρέπουν στην ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ να κατανοήσει καλύτερα πώς οι χρήστες χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα και τον ιστότοπο της, ώστε να βελτιώσει τη δομή και το περιεχόμενό του. Οι στατιστικές και οι λοιπές έρευνες που βασίζονται στις πληροφορίες των cookies γίνονται υπό καθεστώς απόλυτης ανωνυμίας, ενώ η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει την ταυτότητα και τα προσωπικά στοιχεία κάθε χρήστη από τις πληροφορίες των cookies. Ο χρήστης μπορεί ελεύθερα να απορρίπτει τα cookies. Ωστόσο, καθίσταται σαφές στους χρήστες ότι, ορισμένες λειτουργίες του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies και στην περίπτωση που απορρίψουν τα cookies αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

  13. Σύναψη σύμβαση πώλησης εξ αποστάσεως

  Η σύμβαση πώλησης εξ αποστάσεως από το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ πραγματοποιείται και ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά ή /και τηλεφωνικά, χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία του χρήστη/πελάτη σε φυσικό κατάστημα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ με την ακόλουθη διαδικασία:

  (α) κατά την ηλεκτρονική πώληση εξ αποστάσεως, ο χρήστης επιλέγει το προϊόν που επιθυμεί να αγοράσει και το καταχωρεί προσωρινά στο εικονίδιο «καλάθι αγορών» του στο ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Διευκρινίζεται ότι αγορές μπορεί να πραγματοποιήσει ελεύθερα οποιοδήποτε ενδιαφερόμενος χρήστης, χωρίς να απαιτείται να είναι εγγεγραμμένος ή να εγγραφεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Ο χρήστης προχωρά σε δεσμευτική για τον ίδιο πρόταση αγοράς προς την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ προϊόντος που βρίσκεται προσωρινώς αποθηκευμένο στο «καλάθι αγορών» του, πατώντας διαδοχικά τα κουμπιά «Διάβασα και Αποδέχομαι του Όρους και προϋποθέσεις συναλλαγών». Κατόπιν ακολουθεί ηλεκτρονική επιβεβαίωση από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ της εκ μέρους της λήψης της πρότασης αγοράς του χρήστη, η οποία στέλνεται αυτόματα αμέσως μετά την υποβολή της δεσμευτικής πρότασης αγοράς (παραγγελίας με υποχρέωση πληρωμής). Η επιβεβαίωση αυτή αποτελεί μόνο πιστοποίηση της λήψης της παραγγελίας και ουδαμώς συνιστά αποδοχή από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ της πρότασης αγοράς του χρήστη. Η αποδοχή εκ μέρους της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ της πρότασης αγοράς του χρήστη και η κατάρτιση της ηλεκτρονικής πωλήσεως εξ αποστάσεως πραγματοποιείται μόνο όταν η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ αποστείλει στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο χρήστης σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης της δυνατότητας εκτέλεσης της παραγγελίας και αποστολής του παραγγελθέντος προϊόντος ή ετοιμότητας για παραλαβή του από φυσικό κατάστημα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Νοείται ότι στη περίπτωση που για κάποιο λόγο η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν αποδεχθεί την πρόταση του χρήστη και δεν ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική σύμβαση πωλήσεως εξ αποστάσεως ουδεμία υποχρέωση πληρωμής έχει ο χρήστης και εφόσον έχει προβεί σε σχετική πράξη πληρωμής (π.χ. με πιστωτική κάρτα ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ), η πληρωμή ακυρώνεται με ευθύνη της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ και τυχόν καταβολές επιστρέφονται στον πελάτη με τον ίδιο τρόπο που έγιναν.

  (β) Στην περίπτωση που ο επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ δεν προβαίνει σε ηλεκτρονική παραγγελία κατά τα ανωτέρω, αλλά επιθυμεί να υποβάλλει στην ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεσμευτική πρόταση αγοράς προϊόντος τηλεφωνικώς (τηλεφωνώντας στη γραμμή τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών 2310 819920 του ηλεκτρονικού καταστήματος της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ) επιβεβαιώνει τηλεφωνικά στον εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ αφενός ότι διάβασε και αποδέχεται τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις συναλλαγών του ηλεκτρονικού καταστήματος της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ που είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος και αφετέρου ότι δεσμεύεται για την πρόταση αγοράς του συγκεκριμένου προϊόντος και υποχρεούται να προβεί στην πληρωμή του. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ διατηρεί το δικαίωμα της καταγραφής και αποθήκευσης της συνομιλίας, σύμφωνα με το νόμο, δικαίωμα που γνωστοποιείται στον πελάτη πριν την καταγραφή, καθώς και το δικαίωμα να απαιτήσει από τον πελάτη έγγραφη αποδοχή των όρων. Ακολούθως ο πελάτης προβαίνει σε πληρωμή του προϊόντος με έναν από τους τρόπους πληρωμής που προβλέπεται αμέσως κατωτέρω (στον όρο 14). Η σύμβαση ωστόσο, ολοκληρώνεται μόνο όταν η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ αποδεχθεί την πρόταση αγοράς του πελάτη, επιβεβαιώνοντας τη δυνατότητα εκτέλεσης της παραγγελίας και αποστολής του παραγγελθέντος προϊόντος ή ετοιμότητας για παραλαβή του από φυσικό κατάστημα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η αποδοχή της πρότασης αγοράς του πελάτη πραγματοποιείται είτε με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του πελάτη (εφόσον ο πελάτης έχει δηλώσει διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), είτε με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο, ακόμα και τηλεφωνικά. Νοείται ότι, στην περίπτωση που για κάποιο λόγο η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν αποδεχθεί την πρόταση του χρήστη και δεν ολοκληρωθεί η σύμβαση πώλησης εξ αποστάσεως, ουδεμία υποχρέωση πληρωμής έχει ο πελάτης και εφόσον έχει προβεί σε σχετική πράξη πληρωμής (π.χ. με πιστωτική κάρτα ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ), η πληρωμή ακυρώνεται με ευθύνη της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ και τυχόν καταβολές επιστρέφονται στον πελάτη με τον ίδιο τρόπο που έγιναν.

  Επισημαίνεται ότι, τυχόν δυνατότητα που παρέχει το ηλεκτρονικό κατάστημα της επιχείρησης για ηλεκτρονική (online) ή τηλεφωνική κράτηση προϊόντος, χωρίς υποχρέωση πληρωμής, προκειμένου αυτό να εξετασθεί από το χρήστη και να πληρωθεί (αγορασθεί) από φυσικό κατάστημα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, δεν αποτελεί συναλλαγή εξ αποστάσεως, καθώς η σύμβαση πωλήσεως πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου στο φυσικό κατάστημα.

  14.Τρόποι πληρωμής

  Η πληρωμή των αγορών από το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ δύναται να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με τους κατωτέρω τρόπους πληρωμής:

  Α) Πληρωμή στο φυσικό κατάστημα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Παρέχεται η δυνατότητα στο χρήστη να εξοφλήσει με μετρητά την ημέρα της παραλαβής της παραγγελίας από το φυσικό κατάστημα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

  Β) Paypal. Το Paypal αποτελεί έναν ασφαλή τρόπο πληρωμής ηλεκτρονικά με χρήση της πιστωτικής ή της χρεωστικής σας κάρτας και μια ιδανική λύση για διεθνείς συναλλαγές. Τα οικονομικά σας στοιχεία δεν κοινοποιούνται στο κατάστημά μας παρά μόνο τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας και διεύθυνση αποστολής. Η χρέωση γίνεται όταν επιβεβαιωθεί η παραγγελία από το κατάστημά μας.

  Γ) Πιστωτική/Χρεωστική κάρτα. Ο χρήστης δύναται να εξοφλήσει την παραγγελία του με τη χρήση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας. Τα οικονομικά στοιχεία του χρήστη δεν κοινοποιούνται στο κατάστημά μας, παρά μόνο τα απαραίτητα στοιχεία και η χρέωση γίνεται όταν επιβεβαιωθεί η παραγγελία από το κατάστημά μας.

  Γ) Κατάθεση/Έμβασμα/Εντολή Πληρωμής/e-banking. Παρέχεται η δυνατότητα στο χρήστη να εξοφλήσει την παραγγελία του με κατάθεση, έμβασμα, μεταφορά μέσω e-banking ή εν γένει εντολή πληρωμής στους τραπεζικούς λογαριασμούς της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

  1) ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.

  Αριθμός λογαριασμού: 0026 – 0041 – 09 – 0100427455

  ΙΒΑΝ: GR 190 2600 4100 00090 1004 27455

  BIC: ERBKGRAA

   

  2) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

  Αριθμός λογαριασμού: 234/359934-58

  ΙΒΑΝ: GR 410 110 2340

  BIC: 000023435993458


  3) ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK A.E.

  Αριθμός λογαριασμού: 71000 2101 034470

  ΙΒΑΝ: GR 050 1407 1007 1000 2101 034470

  BIC: CRBAGRAA


  4) ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

  Αριθμός λογαριασμού: 5209-041688-127

  ΙΒΑΝ: GR 7201 7220 9000 5209 0416 88127

  BIC: PIRBGRAA


  Προσοχή. Η κατάθεση θα πρέπει να γίνει ονομαστικά (στα στοιχεία της παραγγελίας) και το αντίγραφο της τραπεζικής κατάθεσης θα πρέπει να σταλεί με email στη διεύθυνση info@e-elastika.gr.

  Για τυχόν περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τους τρόπους και τα μέσα πληρωμής, οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών internet της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ στον αριθμό τηλεφώνου 2310 819920 ή να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση info@e-elastika.gr

  15.Τρόποι και κόστος αποστολής/παράδοσης προϊόντων – μετάθεση του κινδύνου καταστροφής ή απώλειας του πωληθέντος προϊόντος

  Τα πωληθέντα προϊόντα παραδίδονται σε φυσικό κατάστημα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ είτε στον τόπο που έχει επιλέξει ο πελάτης πριν από την ολοκλήρωση της παραγγελίας και τη σύναψη της σύμβαση πώλησης, σύμφωνα με τις σχετικές επιλογές παράδοσης που του παρέχονται στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η παράδοση στον τόπο επιλογής του πελάτη πραγματοποιείται από μεταφορέα – εξωτερικό συνεργάτη της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ και γίνεται είτε στα χέρια του ίδιου του πελάτη, είτε σε εξουσιοδοτημένο από αυτόν τρίτο πρόσωπο. Στην περίπτωση εξουσιοδότησης τρίτου προσώπου για την παραλαβή, ο πελάτης οφείλει να ενημερώσει την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με ηλεκτρονικό μήνυμα ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, πριν από την αποστολή του προϊόντος, για την παραλαβή του από τρίτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, αναφέροντας τα στοιχεία του εξουσιοδοτημένου. Το τρίο αυτό πρόσωπο δεν μπορεί να είναι ο παραδίδων μεταφορέας – εξωτερικός συνεργάτης της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, με εξαίρεση την ειδική περίπτωση των απομακρυσμένων περιοχών ή των περιοχών που περιοχές δεν καλύπτονται από το δίκτυο της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, και εφόσον ο πελάτης επιλέξει να προσλάβει ο ίδιος μεταφορέα που του υποδεικνύει η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ για παραλαβή των προϊόντων από φυσικό κατάστημα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Για την παραλαβή της παραγγελίας, ο πελάτης θα επιδεικνύει στον εξωτερικό συνεργάτη – μεταφορέα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ την επιβεβαίωση της παραγγελίας και ειδοποίηση για την αποστολή, καθώς επίσης και επίσημο έγγραφο ταυτοπροσωπίας (π.χ. δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης). Στην περίπτωση παραλαβής από τρίτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, ο εξουσιοδοτημένος τρίτος θα πρέπει επιπλέον να παραδίδει στον εξωτερικό συνεργάτη – μεταφορέα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ σχετική εξουσιοδότηση του πελάτη για παραλαβή της συγκεκριμένης παραγγελίας νόμιμα θεωρημένη από ΚΕΠ ή αστυνομική ή άλλη Αρχή.

  Το κόστος μεταφοράς καθορίζεται από την περιοχή αποστολής του προϊόντος. Οι παραδόσεις πραγματοποιούνται στο ισόγειο, στην εξωτερική είσοδο του τόπου παράδοσης που έχει δηλώσει ο πελάτης (π.χ. στην είσοδο της πολυκατοικίας).

  Μετά από την παράδοση των πωληθέντων προϊόντων στην μεταφορική εταιρία ή στην εταιρία courier, κατά τα ανωτέρω, ο κίνδυνος απώλειας, βλάβης ή καταστροφής τους, μετατίθεται από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ στον πελάτη/αγοραστή. Ο πελάτης οφείλει να ελέγχει τα αγορασθέντα προϊόντα κατά την παραλαβή τους και να δηλώνει εγγράφως ότι τα παρέλαβε προσηκόντως. Στην περίπτωση μη παραλαβής των προϊόντων από τον πελάτη, η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση.

  16. Παρακράτηση κυριότητας

  Η κυριότητα των πωληθέντων και παραδοθέντων προϊόντων, παραμένει στην ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του συνολικού τιμήματος τους από τον πελάτη.

  17. Αναιτιολόγητη Υπαναχώρηση Καταναλωτή (άρθρο 4 παρ. 10 Ν. 2251/1994, σε συνδυασμό με ΚΥΑ Ζ1-891/2013).

  Το ειδικό δικαίωμα του καταναλωτή για αναιτιολόγητη υπαναχώρηση ειδικώς στην περίπτωση που ο χρήστης/πελάτης είναι φυσικό πρόσωπο (δηλαδή όχι νομικό πρόσωπο, ακόμα και μη κερδοσκοπικό) που αγοράζει προϊόντα εξ αποστάσεως από το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ αποκλειστικά για ιδιωτική του χρήση κι όχι στο πλαίσιο της επαγγελματικής του δραστηριότητας (στο εξής «ο καταναλωτής»), δικαιούται να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως από την εξ αποστάσεως αγορά ενός προϊόντος εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης της φυσικής κατοχής του προϊόντος στον ίδιο ή σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενα στον όρο 15, επιστρέφοντας το προϊόν στην αρχική του κατάσταση. Η υπαναχώρηση του καταναλωτή είναι αναιτιολόγητη, χωρίς ο καταναλωτής να είναι υποχρεωμένος να επικαλεσθεί λόγους που να δικαιολογούν την υπαναχώρηση, καθώς και χωρίς οικονομική επιβάρυνση του καταναλωτή, με εξαίρεση την επιβάρυνση του για τα έξοδα επιστροφής του προϊόντος και τυχόν μείωση της αξίας του προϊόντος στις ειδικά αναφερόμενες κατωτέρω περιπτώσεις.

  Η αναιτιολόγητη υπαναχώρηση του καταναλωτή από την εξ αποστάσεως πώληση πραγματοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέσο που επιλέγει ο ίδιος, ο οποίος ωστόσο φέρει το βάρος της απόδειξης της εμπρόθεσμης άσκησής της (εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των 14 ημερολογιακών ημερών από την απόκτηση της φυσικής κατοχής του προϊόντος κατά τα ανωτέρω). Το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ προς διευκόλυνση των χρηστών/καταναλωτών, προτείνει τους ακόλουθους εναλλακτικούς τρόπους άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης:

  (α) με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ info@e-elastika.gr

  (β) με συστημένη επιστολή προς την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ στην ταχυδρομική διεύθυνση Λ. Καυταντζόγλου αρ.28, Θεσσαλονίκη ή

  (γ) τηλεφωνικώς στον αριθμό τηλεφώνου2310 819920 της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

  Κατόπιν της παραλαβής από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ της δήλωσης του καταναλωτή για άσκηση του δικαιώματος του αναιτιολόγητης υπαναχώρησης η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ θα αποστείλει στον καταναλωτή έγγραφη επιβεβαίωση της παραλαβής του ασκηθέντος δικαιώματος υπαναχώρησης. Επισημαίνεται ότι για τον υπολογισμό της ως άνω δεκατετραήμερης προθεσμίας εμπρόθεσμης άσκησης του δικαιώματος αναιτιολόγητης υπαναχώρησης του καταναλωτή λαμβάνεται υπόψη μόνο ο χρόνος υποβολής της δήλωσης υπαναχώρησης, ανεξαρτήτως του χρόνου παραλαβής της από την επιχείρηση.

  Μετά την κατά τα ανωτέρω άσκηση του δικαιώματός του αναιτιολόγητης υπαναχώρησης, και εντός της προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, ο καταναλωτής οφείλει να επιστρέψει το αγορασθέν προϊόν, επιβαρυνόμενος τα έξοδα μεταφοράς. Η επιστροφή μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

  (α) από τον ίδιο τον καταναλωτή σε οποιοδήποτε φυσικό κατάστημα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ είτε

  (β) με αποστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση Λ.Καυταντζόγλου αρ.28, Θεσσαλονίκη, μέσω του μεταφορέα επιλογής του καταναλωτή και με έξοδά του.

  Επισημαίνεται ότι ο κίνδυνος απώλειας, βλάβης ή καταστροφής του προϊόντος παραμένει στον καταναλωτή μέχρι την παραλαβή του προϊόντος από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.

  Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ οφείλει εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της έγκυρης άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης από τον καταναλωτή, να του επιστρέψει στο ακέραιο το σύνολο του τιμήματος αγοράς του προϊόντος με τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποίησε ο καταναλωτής για την πληρωμή του τιμήματος (εκτός αν ο καταναλωτής συμφωνήσει διαφορετικά). Ωστόσο η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δικαιούται να παρακρατήσει το τίμημα μέχρι την παραλαβή των προϊόντων ή μέχρι ο καταναλωτής να στείλει απόδειξη ότι παρέδωσε τα προϊόντα προς επιστροφή.

  Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν υποχρεούται σε επιστροφή στον καταναλωτή μέρους ή του συνόλου του τιμήματος του επιστραφέντος κατόπιν αναιτιολόγητης υπαναχώρησης προϊόντος, εφόσον υφίσταται απομείωση της αξίας του προϊόντος οφειλόμενη στη χρήση του προϊόντος από τον καταναλωτή με μη προσήκοντα τρόπο, ήτοι με τρόπο που εκφεύγει της συνήθους εξέτασης του προϊόντος για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του, όπως αυτή θα ελάμβανε χώρα σε ένα φυσικό κατάστημα. Στην περίπτωση αυτή ο καταναλωτής ευθύνεται για την απομείωση της αξίας του προϊόντος που οφείλεται στην μη προσήκουσα χρήση. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ρητώς επιφυλάσσεται να ελέγξει το επιστραφέν μετά την παραλαβή του και να παρακρατήσει μέρος ή το σύνολο του τιμήματος αναλόγως της απομειωμένης αξίας του με ευθύνη του καταναλωτή λόγω μη προσήκουσας χρήσης του.

  Κατ’ εξαίρεση, το δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης του καταναλωτή από τη σύμβαση εξ αποστάσεως πωλήσεως δεν εφαρμόζεται, και ο καταναλωτής δεν μπορεί να επιστρέψει αζημίως το αγορασθέν προϊόν, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  (α) Στις περιπτώσεις των προϊόντων που έχουν κατασκευαστεί ειδικά για τον καταναλωτή, με ειδικές προδιαγραφές ή απαιτήσεις του καταναλωτή ή εν γένει προϊόντα εξατομικευμένα για τον καταναλωτή (custom made προϊόντα)

  (β) Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα έχουν χρησιμοποιηθεί, καθώς η χρήση τους σαφώς εκφεύγει του πλαισίου της συνήθους εξέτασης του προϊόντος για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του, όπως αυτή θα ελάμβανε χώρα σε ένα φυσικό κατάστημα, καθιστώντας το προϊόν μεταχειρισμένο.

  (γ) Στις περιπτώσεις υλικών και πρώτων υλών, που έχουν αποσφραγιστεί από τη συσκευασία τους

  (δ) στις περιπτώσεις προϊόντων που δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή μόλις αποσφραγιστούν για λόγους υγείας ή υγιεινής

  (ε) Στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών, μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας

  (στ) Στην περίπτωση που ο καταναλωτής έχει προβεί μόνο σε ηλεκτρονική (on line) κράτηση προϊόντος, χωρίς υποχρέωση πληρωμής, προκειμένου αυτό να το αγοράσει από φυσικό κατάστημα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, καθώς η συναλλαγή αυτή δεν συνιστά πώληση εξ αποστάσεως, στην οποία και μόνο εφαρμόζεται ειδικώς το δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης του καταναλωτή.

  Νοείται ότι σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, όπως και σε κάθε περίπτωση, ο καταναλωτής διατηρεί στο ακέραιο το γενικό δικαίωμά του για υπαναχώρηση από τη σύμβαση πώλησης και επιστροφής του προϊόντος λόγω νομικών ή πραγματικών ελαττωμάτων ή έλλειψης συνομολογημένων ιδιοτήτων που διαπιστώνει μετά την παραλαβή του και τη χρήση του, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις των άρθρων 540 και επόμενα του Αστικού Κώδικα, το άρθρο 5 του ν.2251/1994 και τις λοιπές διατάξεις προστασίας του καταναλωτή και εν γένει του αγοραστή.

Οδηγός μεγέθους ελαστικών

test